• Català
  • Español
  • English
  
+34 93 593 27 11 good@goodidiomes.cat

Cursos ordinaris

KIDS

Els nens de 3 a 6 anys es troben amb un ambient de joc 100% en anglès. Aprofitem la facilitat d’aprenentatge dels nens a aquesta edat per iniciar-los en el coneixement de la llengua.

CHILDREN

Son 4 cursos per a nens de 7 a 11 anys, on aprenen de manera molt comunicativa els primers passos de l’anglès.

TEEN

En aquesta etapa, 3 cursos,  els adolescents de 12 a 15 anys s’enfronten a aspectes més compromesos de la llengua i comencen a dominar-la.

ELEMENTARY A1

Aquest és el primer curs d’aprenentatge, encara que molts alumnes ja tenen un coneixement previ de l’anglès. Tenim molt en compte la edat i el nivell d’anglès  per aconseguir grups el més homogenis possible.

LOW-INTERMEDIATE A2

Després del curs introductori, els alumnes comencen a experimentar formes gramaticals més complexes i poden comunicar-se respecte a temes bàsics del seu entorn. Els alumnes d’aquest nivell  venen de Elementary o de Teen 4. Sempre tenim en compte la edat a l’hora de fer els grups.

INTERMEDIATE B1

En aquest curs es consolida la gramàtica bàsica i s’aconsegueix força autonomia. Es el nivell mínim recomanat per a fer una estada a l’estranger.

UPPER  INTERMEDIATE  B2

En aquest nivell, un cop assolides les formes gramaticals bàsiques, els alumnes comencen a perfeccionar el seu domini de la llengua.

PRE-FCE B2

En aquest curs es consolida el nivell B2 i es veuen els primers exercicis del First Certificate in English (FCE).

FC B2

És el curs de preparació del FCE. Es treballa a fons el que la Universitat de Cambridge demana per a superar el FCE . Donem molta importància a la comunicació i potenciem que els alumnes  utilitzin l’anglès també  fora de l’aula. Els alumnes es presenten a FCE quan superen un examen de simulacre amb 6.5. Si cal podem oferir  un segon curs de FC.

ADV 1 C1

Aquest curs és molt agraït perquè no te la pressió de presentar-se a un examen oficial. Es tracta de millorar l’anglès amb detalls de qualitat, vocabulari, expressions… que ens acostin al nivell Advanced.

CAE C1

Son 2 cursos de preparació exhaustiva del Cambridge Advanced Exam. Els alumnes que demostren nivell suficient es poden presentar el primer any.

PROFICIENCY C2

Tenim tres nivells de Proficiency on es treballen els trets d’excel·lència de l’idioma.