• Català
  • Español
  • English
  
+34 93 593 27 11 good@goodidiomes.cat

Particulars i cursos per a empreses

Màxima flexibilitat

Els grups o les empreses requereixen una atenció específica ja que no sempre són grups homogenis (nivell de l’idioma i edat).

Oferim classes d’anglès amb una variada oferta de nivells i horaris. El francès i l’italià  també els oferim, però amb una disponibilitat bastant més reduïda.

En grup
Els alumnes que venen de les empreses poden incorporar-se als grup-classe que tenim a l’escola. Això permet que cada alumne estigui en el nivell exacte que li correspon.

Particulars i/o a l’empresa
Presentem una opció alternativa a la classe tradicional on els nostres professors s’adapten als horaris dels alumnes i les  seves necessitats d’aprenentatge.

Les classes es poden realitzar a l’empresa (classes individuals o en grup) o a l’escola (classes individuals). Si les classes son en grup a l’empresa es segueix el mateix llibre que a l’escola i els objectius i temaris també son els mateixos.

Si les classes son individuals, l’escola aconsellarà a l’alumne el millor per ell:  seguir un llibre com els grups, fer més conversa i/o listenings, fer un llibre de temari específic,… dependrà de les seves necessitats, el seu camp de treball, el nivell que té,…

Sabem que en la majoria de casos el que es necessita és un vocabulari concret, és per aquest motiu que sovint utilitzem material de la seva pròpia empresa.

Les classes es poden iniciar en qualsevol època de l’any i normalment es realitzen 2 o 3 hores a la setmana.

Assistència i evolució de l’alumne
Si l’empresa ho demana, l’escola presentarà un seguiment de l’alumne tant d’aprenentatge com d’assistència davant el seu superior a l’empresa.

Fem interpretacions, traduccions i traduccions jurades a tots els idiomes.  Podeu demanar-nos pressupost sense compromís.